Aiguaneix


“La Plaça que Vull “
Argelaguer
Entenent l’aiguaneix com un lloc on apareix a la superfície del terreny un corrent d’aigua subterrani, l'aigua (element configurador de la identitat d'Argelaguer) reapareix en el centre per a articular un espai de relació i estada. La plaça s'entén com l'abstracció dels horts que es generen a l'entorn del canal de reg i es proposa una composició ordenada a partir de diversos elements amb textures i colors diferenciats segons el seu ús.
Concurso:  Primer premio